ES projektai

Projekto tikslas:

didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime

Augančios elektros kainos, didėjantis suvartojamos energijos kiekis, paskatino UAB „GT Transport“ imtis priemonių ir rinktis alternatyvias atsinaujinančias energijos rūšis, tokias kaip saulės energija. UAB „GT Transport“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 200 kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir  sumažins tradicinės energijos suvartojimą.

Įmonė, įdiegusi saulės elektrines, prisidės prie AEI dalies didinimo energijos suvartojime, sumažins pramonės sektoriaus keliamą užterštumą bei teigiamai prisidės prie poveikio klimato kaitai, oro taršai, ŠEDS dujų emisijų išmetimui į atmosferą.

Projekto veikla:

skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus Projektą bus įdiegtos 130 ir 70 kW saulės jėgainės, viso 200 kW. Per metus saulės jėgainės sugeneruos 200 MWh elektros energijos.

Trukmė:

2023-07-20 iki 2025-07-31

Projekto vertė:

200.390,00 EUR

ES finansavimas:

132.517,50 EUR